Charakterytyka kaczek Mulard

Kaczki Mulard są bezpłodnymi mieszańcami, które hoduje się ze względu na znakomite walory smakowe. Kruche i soczyste mięso z niewielką ilością tłuszczu jest szczególnie cenione przez nabywców. Tutaj możesz przeczytać, jakie cechy posiada ten gatunek kaczki i jakich warunków hodowlanych potrzebuje.

Podstawowe informacje

Kaczki Mulard są mieszańcami kaczorów piżmowych i kaczek Pekin. Najpopularniejsze są osobniki o białym i biało-szarym upierzeniu, choć występują także czarno-białe. Mają one pomarańczowe dzioby, czasem z dodatkiem czarnej barwy. Waga dorosłych osobników dochodzi nawet do 7 kg, jednak ¼ masy całkowitej stanowią mięśnie piersi i nóg. Postawa ciała jest zbliżona do poziomej. Kaczki Mulard mają długi, szeroki tułów i szeroko rozstawione nogi. Rosną one wolniej niż kaczki piżmowe. Ubój w przypadku chowu ekstensywnego najlepiej przeprowadzić w 12 tygodniu życia, a przy chowie intensywnym w 11 tygodniu. U kaczorów gotowość do uboju osiąga się przy masie 3,7 kg, a kaczek 3,3 kg. Wydajność rzeźna wynosi średnio 65%, natomiast masa przeciętnej tuszki to 1,8-2,2 kg. W porównaniu do kaczek Pekin mięso Mulardów ma więcej tłuszczu śródtkankowego, lecz mniej podskórnego.

Stado rodzicielskie

Stado rodzicielskie to jeden kaczor piżmowy i 4 lub 5 kaczek Pekin. Kaczęta należy wychowywać osobno. Łączy się je w stado 4 tygodnie przed okresem nieśności. Przy rozmnażaniu naturalnym procent zapłodnionych jaj wynosi 30%, dlatego stado lepiej utrzymywać w przestronnym pomieszczeniu, gdzie na 1 m2 przypadną maksymalnie 2 sztuki. Odpowiednia dla nich temperatura ma od 8 do 12oC, a wilgotność 70%. Kaczki Mulard nie są tak wrażliwe na chłód i wilgoć jak kaczki piżmowe, dlatego przed sprowadzeniem piskląt do wychowalni pomieszczenie powinno być ogrzane do 30oC.

Hodowla

Na 1 kg przyrostu masy ciała przypada około 3 kg paszy, więc jest ona dobrze wykorzystywana. Kaczki Mulard negatywnie reagują na niską jakość pokarmu. Ze względu na ryzyko otłuszczenia, dieta musi być odpowiednio zbilansowana. Kaczęta można żywić także paszami gospodarskimi. Po 9. tygodniu żywi się je mieszanką zbożową ze śruty pszennej i owsianek. Wymagane są także dodatki mineralne podawane w osobnych korytkach. Na zewnątrz kaczki można wypuszczać po 5 tygodniach. W ten sposób mają one lepszą odporność i przemianę materii. Kaczki Mulard są podatne na chorobę Derzsyego, która jest również zaraźliwa dla kaczek piżmowych. Większe szanse przeżycia mają zarażone dorosłe osobniki, lecz choroba dotyka przede wszystkim młode. Można je chronić poprzez używanie osobnych aparatów lęgowych w przypadku jajek z różnych stad lub przez podanie szczepionki.