Czy wylęg drobiu wymaga specjalnych zezwoleń?

Trzeba powiedzieć sobie wprost, że popularność ferm drobiu rośnie z roku na rok. Oczywiście, wynika to ze sporego zapotrzebowania na ten rodzaj mięsa. Właściwie każdego roku spożycie drobiu wzrasta, a więc sporo osób widzi w tym szansę na zaistnienie na rynku krajowym jako hodowca. Jednak sprawa z prowadzeniem fermy drobiu nie jest tak łatwa i przyjemna, jak by się to mogło wydawać na samym początku.

Osoba, która myśli o założeniu takiej działalności, powinna liczyć się z tym, że od samego początku będzie musiała zdobyć mnóstwo pozwoleń i sprostać wielu skomplikowanym wymaganiom przepisów obowiązujących zarówno w naszym kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. To wszystko jest oczywiście związane z dbaniem o jakość mięsa drobiowego, ale także, a może przede wszystkim, o odpowiednie warunki chowu zwierząt. Dziś w związku z tym chcemy się zastanowić, czy wylęg drobiu wymaga specjalnych zezwoleń.

Czym jest drób?

Na początku zaznaczmy dokładnie czym w ogóle jest drób. Może wydawać się to oczywiste, bo przecież tego określenia używamy dosyć często i to nawet w mowie potocznej. Jednak gdybyśmy chcieli zdefiniować to pojęcie, to można powiedzieć, że drób to zbiorcze określenie udomowionych ptaków hodowanych ze względu na mięso, jaja, pierze oraz w celach dekoracyjnych. Do drobiu zalicza się między innymi brojlery, kury, gęsi, indyki, kaczki, gołębie i perliczki. Co ciekawe i godne podkreślenia, to właśnie nasz kraj, czyli Polska, jest największym w Europie producentem drobiu. Nic zatem dziwnego, że mówiąc o wzrastającym zapotrzebowaniu na drób, oczy europejskiego konsumenta zwrócone powinny być właśnie na Polskę i fermy drobiu działające w naszym kraju.

Działanie fermy drobiu a przepisy prawne

Jak już zaznaczyliśmy, samo działanie fermy drobiu wymaga spełnienia wielu procedur i odpowiedniego dostosowania się do przepisów prawnych. Bardzo istotną sprawą jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych. Tam określono wszelkie wymogi, jakie spełniać musi ferma drobiu oraz jego wylęgarnia, jeśli chodzi właśnie o przepisy weterynaryjne.

Jeśli chodzi o pozwolenia, to samo działanie fermy oznacza, że otrzymano między innymi pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), pozwolenie na wytwarzanie odpadów (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) czy zgłoszenie instalacji w związku z wprowadzaniem substancji do powietrza.

Mówimy tu jedynie o pozwoleniach wynikających z uruchomienia działalności ferm, a przecież wcześniej, na etapie jej planowania, należy również uzyskać sporo pozwoleń na zabudowę oraz spełnić wiele wymagań związanych z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Wylęg drobiu a specjalne zezwolenia

Jeśli chodzi o sam wylęg drobiu, to warto zaznaczyć, że pierwsze precyzyjne regulacje związane z tą dziedziną w naszym kraju miały miejsce już w 1963 roku. Właśnie w tym roku, a dokładnie 23 maja, ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu. Tam zaznaczono także kto i w jakiej sytuacji udziela zezwolenia na taką działalność. Później akt ten wielokrotnie aktualizowano, a w końcu zastąpiły go inne regulacje prawne, zarówno krajowe, jak i wynikające z przepisów Unii Europejskiej. Mówiąc o fermie drobiu i jego wylęgu, to dziś bardzo istotne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Czym ono jest? Otóż pozwolenie zintegrowane jest wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jeśli chodzi o zastosowanie tego przepisu do wylęgarni, to takie pozwolenie jest wymagane w sytuacji, gdy obsada wylęgarni obejmuje więcej niż 40 000 stanowisk.