Jaki kontrolom podlegają wylęgarnie drobiu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wylęgarnie drobiu podlegają bardzo szczegółowym wymogom weterynaryjnym, a także kontrolom. Jakim dokładnie oraz dlaczego są one tak istotne? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Częstotliwość kontroli wylęgarni drobiu i wykrywanie chorób

Jeśli chodzi o częstotliwość takich kontroli, to są one przeprowadzane co najmniej raz do roku i wykonywane przez powiatowego lekarza weterynarii. Nie jest to jednak jedyny nadzór. Dodatkowo bowiem przeprowadza się kontrole przez urzędowego weterynarza, co uzależnione jest od sposobu działania danego zakładu. Ma to znaczenie niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż kurek jednodniowych, czy produkcję drobiu rozpłodowego.

Nieco inne zasady obowiązują też w przypadku kontroli chroniących przed zakażeniem Salmonellą, czy Mycoplasma gallisepticum. W tym przypadku nadzór obejmuje m.in. przeprowadzanie testów na reprezentatywnych próbkach w czasie chowu, podczas nieśności i kolejno przez okres co trzy miesiące. Ma to oczywiście ogromne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo, które odgrywa absolutnie kluczową rolę w przypadku wylęgarni drobiu.

Kryteria kontroli wylęgarni drobiu

Podczas tego typu oględzin stan wylęgarni oceniany jest pod kątem wielu różnych kryteriów. Istotne znaczenie ma przede wszystkim skuteczne odprowadzenia ścieków i zanieczyszczeń, stałe zaopatrzenie w wodę do picia, a także źródła zasilania do energii elektrycznej. Poszczególne prace muszą być też wykonywane w osobnych, przystosowanych stricte do tego celu pomieszczeniach. Muszą być one osobne do selekcji jaj, ich dezynfekcji, magazynowania, inkubacji oraz wielu innych czynności przeprowadzanych w wylęgarni. Kontrolujący również sprawdzają wylęgarnię pod tym względem, dokładnie analizując, czy spełnia ona zasady narzucane przez przepisy.

Każda wylęgarnia podlega skrupulatnej kontroli, pozwalającej na upewnienie się, że warunki w niej panujące są bezpieczne. Jeśli nie zostaną one spełnione, wówczas prowadzenie działalności może nie być możliwe.